Inbound Marketing för industriföretag

Ladda hem din kopia och ta del av våra erfarenheter

Robert Bergqvist från Avazent var inbjuden av Hubspot User Group Stockholm den 28:e januari för att berätta om sina erfarenheter av att implementera en Inbound Marketing strategi och att använda HubSpot för att generera leads inom industriföretag.Den här Eboken är presentationsmaterialet som användes.Ladda hem och lär dig:
  • Varför relationsförsäljning inte längre fungerar
  • Hur Challenger Sales och Inbound Marketing kompletterar varandra
  • Vilken typ av innehåll som krävs för industrikunder
  • Hur man får gehör för Inbound internt
  • Kostnader och resultat med att implementera Inbound

Sign up with your name and work email to download your copy here.

Share This