Robert Bergqvist från Avazent var inbjuden av HubSpot User Group Stockholm den 28:e januari för att berätta om sina erfarenheter av att implementera en Inbound Marketing strategi och att använda HubSpot för att generera leads inom industriföretag, dvs Inbound Marketing för Industriföretag.

Kom in tidigare i kundernas köp-process med Inbound Marketing

Det var en relativt liten grupp av marknadsförare på plats, men det borgade också för mycket goda och långa diskussioner under och efter presentationen. Roberts erfarenheter var mycket uppskattade då det är många industriföretag som står inför de utmaningar som Robert belyste, tex att många kunder inte har tid att prata med säljare längre.

Med Inbound Marketing når man beslutsfattare och de som influerar besluten tidigt i deras köp-process, dvs långt innan de hinner bilda sig en uppfattning om vad de ska köpa samt innan deras offerförfrågan skickas ut. De Ebooks som man skapar inom ramarna för sin Inbound-satsning kan också användas av säljkåren som då får ett understöd av insiktsgivande information som kan användas i dialogen med kunder. Inbound Marketing för Industriföretag kan nyttja många av de lärdomar som dragits inom främst B2C eller B2B IT-företag, men man måste dock ta ett steg längre under utvecklingen av artiklar, Ebooks, etc. för att fånga intresset från kundgruppen som oftast är väldigt kunnig och informerad inom sina respektive expertområden. En lärdom dragen är att man måste ta fram informationsmaterial som gränsar till affärshemligheter eller ett stort nyhetsvärde för att lyckas.

Ladda hem presentationen – Inbound Marketing för Industriföretag

Presentationsmaterialet som användes är publicerat här på Avazents website. Ladda hem och lär dig:

  • Varför relationsförsäljning inte längre fungerar
  • Hur Challenger Sales och Inbound Marketing kompletterar varandra
  • Vilken typ av innehåll som krävs för industrikunder
  • Hur man får gehör för Inbound internt
  • Kostnader och resultat med att implementera Inbound