Affärsutvecklingsprogram

Affärsutvecklingsprogram

(Swedish only)

För svenska tillväxtsföretag har vi tagit fram ett Affärsutvecklingsprogram, dvs en kurs som är tänkt att hållas vid sju tillfällen under en tre månadersperiod. Programmet blandar teori med praktiska övningar där deltagarna blir tilldelade övningar och uppgifter som skall utföras mellan kurstillfällen.

Minst sju kursdeltagare bör vara med på varje program som debiteras till ett fast pris.

Programinnehåll

Affärsutvecklingsprogrammet är uppdelat enligt följande:

Möte 1 och 2 – Affärsutveckling – idé och process

 • Introduktion till processorienterad och lönsam tillväxt
 • Hur man hittar fram kundvärdet
 • Att skapa en säljprocess som funkar ihop med hur kunden vill köpa
 • Olika säljkanaler, fördelar och nackdelar
 • Produktförsäljning jämfört med lösningsförsäljning
 • Att planera för produktutveckling för att inte stagnera
 • Olika IT-stöd man ska ha i åtanke då man sätter ramarna för företagets verksamhet

Möte 3 – Kunden och marknaden

 • Uppskattning av marknadens totala värde och vad vi kan ta
 • Identifiering av målgrupper och segmentering
 • Att skapa Buyer Personas, dvs typkunder
 • Hur man tar reda på det maximala priset kunder är beredda att betala
 • Att skapa en professionell WordPress website under 5000 kr utan att kunna programmera

Möte 4 – Finansiering

 • Hur tänker banken och investerare?
 • Att skapa en säljande affärsplan och hur man presenterar den
 • Negativa aspekter med att ta in kapital och vad man måste ha i åtanke
 • Att planera för exit – även om man i slutändan inte säljer företaget

Möte 5 och 6 – Att bygga affärskoncept och organisationen

 • Att bygga ett företag som man kan sköta utan att jobba ihjäl sig
 • Hur man undviker att ta på sig för stora kostnader innan affärsverksamheten är stabil
 • Att hitta rätt kompetens till rätt pris ute i världen via Elance och andra tjänster
 • Lagar och förordningar man måste känna till då man ska börja anställa
 • Att skapa engagerade anställda Google Style – Objectives & Key Results
 • Hur uppfinning även inbegriper produktpaketering

Möte 7 – Avslutande presentationer

 • Content & Inbound Marketing – Den bästa marknadsföringen och till låg budget
 • Design av Call-to-Actions och Landing Pages för att utbilda kunder och dra dom till sig
 • Nyttan av LinkedIn och hur man kan använda det i sin försäljning
 • Hur man bygger kundreferenser för att få sälja mer
Share This